Tietoa osakkaille ja asukkaille

Olemme keränneet kattavan tietopaketin käytettäväksesi.

Autopaikat

Taloyhtiöissä pysäköinti on sallittu ainoastaan merkatuille paikoille. Voit tiedustella oman taloyhtiösi vapaita autopaikkoja isännöintitoimistolta. Taloyhtiölle kuuluvista varatuista autopaikoista peritään pääsääntöisesti vuokraa. Sähköttömät ja merkitsemättömät autopaikat ovat pääsääntöisesti asukkaiden ja vieraiden vapaassa käytössä.

Pylväs- ja katospaikoissa auton lämmitysjohto on irrotettava pistorasiakotelosta silloin, kun se ei ole kytkettynä autoon. Pistorasiakotelo on pidettävä lukittuna.

Otathan huomioon, että taloyhtiön vuokraamat autopaikat eivät automaattisesti siirry uudelle omistajalle huoneistokaupassa.

Liikennekäytöstä poistettuja tai ns. romuajoneuvoja ei tule säilyttää taloyhtiön tontilla.

E-Lasku

Taloyhtiömme tarjoavat mahdollisuuden e-laskuun. E-laskun saat käyttöösi tekemällä e-laskuvaltuutuksen verkkopankissasi. Jos käytössäsi ei ole verkkopankkia, lasku voidaan veloittaa myös tililtäsi suoramaksuna. Suoramaksusopimuksen vastikkeista teet oman pankkisi kanssa.

Hinnasto

Tilaajalta (osakas, asukas tai muu valtuutettu) perittävä erilliskorvausten hinnasto 01.01.2021 alkaen:

Isännöitsijätodistus 75,00 € / kpl
Tilinpäätös ja talousarvio 10,00 € / kpl
Pohjapiirros 5,00 € / kpl
Yhtiöjärjestys 10,00 € / kpl
Energiatodistus 15,00 € / kpl
Huoneistokohtaisen lainaosuuden poismaksu 65,00 € / kpl
Talonkirjaote 15,00 € / kpl
Oven avaus toimistoaikana *) 20,00 € / kpl
Oven avaus toimistoajan ulkopuolella *) 50,00 € / kpl
Muut erillisselvittelyt sovitaan erikseen, lähtökohtaisesti 65,00 €/h

*) Huomioithan, että oven avaukset tehdään työ- ja paikallaolotilanne huomioiden. Isännöintitoimisto ei tarjoa 24/7 ovenavauspäivystystä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Taloyhtiöiden isännöintisopimuksen hinta perustuu kyseisen taloyhtiön ja isännöintitoimiston keskinäiseen isännöintisopimukseen. Isännöintisopimus koostuu kiinteästä kuukausihinnasta ja taloyhtiön erilliskorvausten hinnastosta. Taloyhtiön edustajana voit pyytää voimassaolevan taloyhtiön hinnaston sähköpostitse toimistolta.

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus sisältää kaikki keskeisimmät tiedot taloyhtiöstä ja otetta koskevasta huoneistosta. Isännöitsijäntodistuksesta selviää esimerkiksi yhtiön taloudellinen tila sekä tehdyt ja suunnitellut remontit. Huoneiston osalta todistuksesta selviää esimerkiksi osuus yhtiön lainoista ja maksamattomat vastikkeet.

Isännöitsijäntodistuksen liitteineen on keskeinen dokumentti asuntokaupassa sekä esimerkiksi pantatessa osakkeita lainan vakuudeksi.

Isännöitsijäntodistuksen laatiminen vaatii useita työvaiheita sekä paneutumista ja asiantuntemusta. Tilaa isännöitsijäntodistus ajoissa, vähintään viikkoa ennen tarvitsemaasi päivää. Todistuksen voi tilata ainoastaan osakkeenomistaja tai hänen valtuuttamansa (esimerkiksi kiinteistövälittäjä).

Järjestyssäännöt

Huomioithan asumisessa ja tekemisessäsi aina muut asukkaat. Kunnioitathan taloyhtiösi järjestyssääntöjä, järjestyslakia sekä yleistä kohteliaisuutta. Oman taloyhtiösi järjestyssäännöt löydät Hausvise-asukasportaalista ja yleensä myös taloyhtiösi ilmoitustaululta. Voit myös pyytää järjestyssäännöt nähtäväksi isännöintitoimistosta.

Jos taloyhtiössäsi ei vielä ole kirjattuja järjestyssääntöjä, ota yhteyttä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen.

Jätehuolto

Noudata jätteiden lajittelussa ajantasaisia ohjeita ja määräyksiä. Varmasti ajantasaista neuvontaa saat Loimi-Hämeen Jätehuollon neuvonnasta / puh. 03 424 2619 / http://www.lhj.fi/.

Taloyhtiöiden jätesäiliöt on tarkoitettu ainoastaan tavanomaisille ja arkisille kotitalousjätteille. Hyödynnä jätehuollossa tarvittaessa Rinki-ekopisteitä ja jäteasemia.

Ilmoitathan isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle mahdollisista ongelmista jätehuollossa.

Kiinteistöhuolto

Talosi kiinteistöhuoltoa hoitavan yrityksen yhteystiedot löydät Hausvise-asukasportaalista ja yleensä myös taloyhtiösi ilmoitustaululta.

Jos taloyhtiösi on sopinut ovenavauspalvelusta, peritään siitä tilaajalta erillinen korvaus. Varaudu maksamaan avauksesta käteisellä.

Ilmoita huoneistosi tai taloyhtiön yleisten tilojen vioista ensisijaisesti isännöitsijälle. Kiireellisissä tilanteissa ota suoraan yhteys kiinteistöhuoltoon tai muuhun asiantuntijaan.

Korjaus- ja kunnossapitovastuu taloyhtiössä

Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Tämä tarkoittaa myös esimerkiksi huoneistokohtaisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja muiden järjestelmien, koneiden ja laitteiden oikeaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Korjaus- ja kunnossapitovastuu osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä säädetään asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvussa. Asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen kunnossapitovastuumääräyksellä.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Kiireettämön vian vikailmoituksen voit tehdä tästä. Kiireellisiä toimenpiteitä vaativista vioista tulee ilmoittaa heti päivystävälle huolto- tai korjausliikkeelle.

Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä isännöitsijätoimistoon. Älä epäröi ottaa yhteyttä, palvelemme mielellämme asukkaita näissä asioissa.

Vastuunjakoa selventävän taulukon löydät tästä: Vastuunjakotaulukko

Muutostyöt

Osakkeenomistajalla on lähtökohtaisesti oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat yhtiöjärjestyksen mukaan hallintaoikeuden. Kantaviin rakenteisiin, eristyksiin (mm. kylpyhuoneen vesieriste), vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmiin tai naapuriasuntoihin vaikuttavista muutostöistä on kuitenkin ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle isännöitsijän kautta ennen niiden aloittamista. Muutostöihin, jotka voivat vaikuttavat taloyhtiön vastuihin tai naapurihuoneistoihin tarvitaan taloyhtiön lupa. Tietyt muutostyöt edellyttävät myös rakennuslupaa. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyöt tulee tehtyä asianmukaisesti.

Kaikki huoneiston seinien ulkopuolelle ulottuvat muutostyöt (esim. parvekkeella) vaativat yhtiön luvan. Siten osakkeenomistajalla ei ole ilman yhtiön lupaa oikeutta asentaa esim. parvekelasitusta, markiiseja tai lautasantennia. Nyrkkisääntönä on, että liki kaikista huoneistossa tehtävistä muutoksista tulee ilmoittaa taloyhtiölle. Älä aloita remonttia ennen ilmoituksen käsittelyä.

Melua aiheuttavasta remontista on hyvän tavan mukaista ilmoittaa naapureille. Huomioithan myös yleisen kohteliaisuuden ja talosi järjestyssäännöt. Remontissa syntyvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä tulee huolehtia itse, remonttijätettä ei saa laittaa taloyhtiön jätesäiliöön.

Muutostöistä tulee ilmoittaa yhtiölle esimerkiksi tällä lomakkeella.

Muuttoilmoitus

Virallisen maistraatille ja Postille tehtävän muuttoilmoituksen lisäksi taloon muuttavan tai talosta pois muuttavan henkilön tulee tehdä viivytyksettä muuttoilmoitus taloyhtiölle. Ilmoitus molemmille tahoille on tärkeää, koska taloyhtiö ei saa tietoja viranomaisilta eikä päinvastoin. Ilmoitus taloyhtiölle tehdään isännöitsijän kautta. Muuttoilmoitus taloyhtiölle mahdollistaa mm. nimen vaihtamisen oveen ja nimitauluun, ovenavauspalvelun ja sekä laskutuksen oikeellisuuden. Muuttoilmoituksen tekeminen on aina asukkaan vastuulla. Ilmoita taloyhtiölle kaikista asukaslukumäärän muutoksista.

Osakerekisteröinti

Ilmoita taloyhtiön isännöitsijälle osakehuoneiston muutoksista osakerekisteröintiä varten. Ilmoitus on uuden osakkeenomistajan velvollisuus. Toimita isännöitsijälle tarvittavat asiakirjat:

Tarvittavat asiakirjat ovat (kopiot riittävät):

  • Kauppakirja tai muu saantokirja (esim. ositussopimus, perukirja, lahjakirja tms.), sisältäen uuden omistajan henkilö- ja yhteystiedot sekä mahdolliset valtakirjat
  • Kuitti kauppahinnan maksusta, jos sitä ei ole kuitattu kauppakirjassa ja kauppahinnan maksu on omistusoikeuden siirtymisen ehto.
  • Todistus varainsiirtoveron maksusta tai vapautuksesta. Todistuksessa täytyy olla verotoimiston leima tai kiinteistövälittäjän todistus veron maksusta.
  • Osakekirjan etusivu ja siirtomerkintäsivu

Vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön uusi huoneistotietojärjestelmä. Huoneistotietojärjestelmä tulee muuttamaan yllä mainitun osakerekisteröinnin käytäntöjä. Ajantasaista tietoa uudesta järjestelmästä löydät osoitteesta https://osakehuoneistorekisteri.fi/etusivu.

Palovaroitin

Palovaroittimen hankkiminen, asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen kuuluu asukkaalle.

Paloturvallisuudessa tulee aina noudattaa ajantasaisia viranomaismääräyksiä ja lakeja. Ajantasaisen ohjeistuksen tarjoaa esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Jokaisen asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin. Se sijoitetaan makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin ja ylemmissä kerroksissa portaikon yläpuolelle. Palovaroittimia on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa 60 m2 kohti.

Toimiva palovaroitin pelastaa ihmishenkiä. Lisäksi tulipalotilanteessa palovaroittimen puute tai toimimattomuus todennäköisesti vaikuttaa vakuutusturvaan.

Asianmukaisesti asennettu palovaroitin on asennettu kattoon, vähintään 50 cm:n etäisyydelle seinistä ja muista esteistä. Noudata palovaroittimen mukana tulevia asennusohjeita.

Palovaroittimien hoito-ohjeet

  1. Testaa palovaroittimien toiminta kerran kuukaudessa.
  2. Vaihda paristot kaikkiin palovaroittimiin vähintään kerran vuodessa, esim. Pohjoismaisena palovaroitinpäivänä 1.12.
  3. Vaihda paristo välittömästi, jos palovaroitin alkaa harvakseen piippailla.
  4. Vaihda palovaroitin uuteen, jos se ei toimi paristonvaihdosta huolimatta.
Päätöksenteko

Yhtiökokous
Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Jokavuotisen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, talousarviosta ja vastikkeesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten valinta. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräinen yhtiökokous.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi taloyhtiön hallitus tuo yhtiökokouksen päätettäviksi tarpeelliseksi katsomiaan asioita. Myös osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakkaan on ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos sitä vaativat hallitus, tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista. Vaatimuksen on oltava kirjallinen ja kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian käsittelemistä varten

Yhtiökokouksen koollekutsumisajan ja -tavan määrää yhtiöjärjestys ja asunto-osakeyhtiölaki. Yleensä kokouskutsu on toimitettava enintään neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Hallitus
Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestys määrää jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärän. Hallituksen tehtävänä on hoitaa taloyhtiön juoksevaa hallintoa. Hallituksella on yleensä apunaan sen valitsema isännöitsijä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu sen kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Sauna ja pesutupa

Taloyhtiön sauna on talon asukkaiden käytössä. Voit varata saunavuoron taloyhtiöstä riippuen joko kertavuorona tai viikoittain toistuvana vakiovuorona. Mikäli taloyhtiön saunan käytöstä veloitetaan erillinen korvaus, tapahtuu laskutus kolmen kuukauden välein. Hinnat selviävät saunan ovesta tai isännöintitoimistolta. Muistathan, että lemmikkieläimiä ei saa viedä saunatiloihin.

Mahdollisen pesutuvan käyttövaraus on yleensä tehtävä etukäteen pesutuvassa tai sen ovessa olevalla listalla. Tavallisimmin varaus tehdään kokopäivä/puolipäivä -periaatteella. Kokopäivävaraus tarkoittaa klo 7 – 21 ja puolipäivää joko 7 – 14 (aamupäivä) tai 14 – 21 (iltapäivä). Toinen mahdollinen käytäntö on tuntivaraus haluamaksesi ajaksi (klo 7 – 21 välillä). Pesukoneissa ei saa pestä mattoja. Koneiden rakenne ei kestä tätä.

Pesutupaan pääset joko asunnon avaimella tai jos näin ei ole, siivooja tai muu määrätty taho pudottaa avaimen postiluukustasi ennen vuorosi alkamista. Tämän vuoksi varaus on tehtävä hyvissä ajoin.

Laskutuskäytäntöjä on erilaisia. Yleensä laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein. Hinnoista päättää taloyhtiön hallitus ja ne selviävät toimistostamme. Joissakin taloissa on kolikoilla toimiva pesukone.

Tyhjennäthän kuivaushuoneen viipymättä pyykkiesi kuivuttua. Kuivauspuhallinta ei tule käyttää taloyhtiön järjestyssääntöjen hiljaisuusaikoina (yleensä klo 22 jälkeen). Siivoathan omat jälkesi varauksesi päätyttyä.

Ongelmatilanteissa auttaa isännöitsijä tai taloyhtiön huoltomies.

Sähkö- ja vesilaskutus

Tyypillisesti (varsinkin uudemmissa taloissa) huoneiston haltija tekee sähkösopimuksen suoraan sähköyhtiön kanssa. Toisen käytännön mukaan taloyhtiö veloittaa osakkaita sähköstä huoneistokohtaisen mittarin perusteella. Taloyhtiön veloittaessa sähköstä maksutavan ja -ajan määrittelee taloyhtiön hallitus. Kolmas ja harvinaisin tapa on, että huoneistokohtaisia sähkömittareita ei ole, vaan sähkö on sisällytetty hoitovastikkeeseen tai peritään erillistä sähkömaksua.

Jos huoneistossa on huoneistokohtaiset vesimittarit, peritään vedestä kulutuksen mukaan. Vesilaskun maksutavan ja -ajan määrittelee taloyhtiön hallitus. Vedestä voidaan periä kulutukseen pohjautuvaa kuukausittaista vesimaksuennakkoa ja vuotuista tasauslaskut. Vaihtoehtoisesti vesi voidaan laskuttaa mittarilukuihin pohjautuen esimerkiksi 3kk:n jaksoissa. Jos huoneistossa ei ole huoneistokohtaisia vesimittareita, laskutetaan kuukausittain.

Vakuutukset

Taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaan irtaimistolle sattuvia vahinkoja. Näin myös silloin, vaikka asukkaalla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon syntymiseen. Tämän vuoksi irtaimiston vahingot korvaavan kotivakuutuksen ottaminen on erittäin tärkeää.

Asunto voi olla tilapäisesti asumiskelvoton esim. vuoto- tai palovahingon seurauksena. Asukkaan on tällöin itse järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Taloyhtiön vakuutus ei korvaa näitä asukkaalle syntyneitä tilapäisasumisen kustannuksia. Kotivakuutus sen sijaan usein korvaa asumisen keskeytymisestä johtuneet vahingot ja usein vakuutusyhtiö lisäksi auttaa tilapäisen asumisen järjestämisessä.

Jos sinulla ei vielä ole koti- ja vastuuvakuutusta, ota se heti! Vakuutuksen hankkiminen ja voimassaolo ovat asukkaan vastuulla.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Kiinteistöpalvelu Loimaa Oy 

Myrskylinnankatu 2 A 1, 32200 Loimaa
Puhelin: 040 512 5800  |  Sähköposti: loimaaoy@loimaaoy.fi
Tietosuojaseloste